Välj en sida

Zoom-verktyget i InDesign

InDesign handlar om att lägga ut objekt i ett dokument med exakthet. Man placerar inte bilder nästan vid marginalens kant utan exakt på marginalen. Är man osäker på om något är exakt rätt placerat i förhållande till något annat eller om man vill titta närmare på en...

Bild i text med klippgrupp

Det finns många olika sätt att lägga in en bild i text i Photoshop. Men jag undrar om inte det här sättet är det allra enklaste. Du använder en metod som kallas för klippgrupp. Jag börjar med att göra ett nytt dokument, gärna ett liggande så att man får plats med all...