Välj en sida

Optimera bilder till WordPress

I det här inlägget tänkte jag tipsa om hur du kan optimera bilder till WordPress, utan att använda Photoshop. De flesta webb­plat­ser använder sig av bil­der och i många fall är bilder t.o.m den bärande delen av layouten, så bilder är extremt viktigt på en hemsida....