Välj en sida

Extrahera bilder ur Word

Har du varit med om att det finns bilder i ett Word-dokument som du skulle behöva få ut ur Word-dokument i bästa kvalitet för att kunna använda i ett annat sammanhang? Det finns flera olika sätt att extrahera bilder ur ett Worddokument.  Du kan kopiera från Word och...

Återställ Zoom-verktyget i InDesign

När du läser den här rubriken tänker du kanske att, vadå är zoom-verktyget i InDesign borta, jag kan se det. Men det jag menar med att zoom-verktyget försvunnit är att zoom-verktyget som det har fungerat tidigare inte finns längre. Istället har vi fått ett...