Välj en sida

Tidskrifter och trycksaksdesigners måste vara mångsidiga på många områden. Design och typografi är ett måste, bildkorrigering är också en färdighet som är bra att kunna. För att kunna skapa utskriftsmaterial från början till slut måste du veta en del om prepress-processen. Att skapa tryckfärdiga pdf:er och att välja rätt pdf-förinställning är en sån sak.

Acrobat DistillerTidigare använde man Acrobat Distiller

För 15-20 år sen använda man inte pdf:er när man producerade trycksaker. Istället skrev man ut Ppostscript-filer som skickades till de som arbetade med prepress på tryckeriet. Där konverterades de filerna till en RIP (Raster Image Processor) så att sättaren kunde skapa fyra plåtar, en för varje processfärg.

Sen kom PDF som filformat, men i början var man ändå tvungen att skapa Postscript-filer som man konverterade till pdf:er i programmet Distiller. Idag behöver vi inte Distiller utan program som InDesign skapar pdf:er i samma höga kvalitet som Distiller samtidigt som det är mycket enklare och snabbare att exportera direkt från t.ex. InDesign.

PDF-förinställningSamma pdf-förinställning i alla Adobes program

Om du använder InDesign, Illustrator eller Photoshop och ska spara dina document som PDF är chansen stor att du stött på de färdiga inställningarna för PDF som finns inbyggt i programmen. Men vilken PDF-förinställning ska du välja? I slutändan är det tryckeriet du ska fråga om råd, men det är, konstigt nog, inte alltid säkert att man får reda på vilken förinställning tryckeriet vill att du ska använda.

Man sparar som PDF på lite olika sätt i de olika programmen. I InDesign exporterar du som PDF, i Photoshop sparar du som Photoshop PDF och i Illustrator sparar man som PDF. I Photoshop kan man välja att bevara möjligheten att redigera pdf:en i Photoshop. Sparar man som PDF i Illustrator kan man välja att bevara Illustrators redigeringsmöjligheter.

Men i övrigt, om tittar du på vilka förinställningar som finns, så är det samma förinställningar i alla programmen. Den här texten handlar om de sex gemensamma förinställningar som vi hittar både i InDesign, Illustrator och Photoshop.

Minsta filstorlek – Smallest file size

Den här pdf-förinställningen använder du om du ska visa pdf:en på skärm, skicka som mail eller på webben. Du kan också använda den här förinställningen till utskrifter i låg kvalitet för exempelvis korrektur. Men till tryck på ett tryckeri duger inte Minsta filstorlek. Färgbilder kommer att nedsamplas till 100 ppi, svartvita bilder till 150 ppi. Genomskinlighet bevaras och det här formatet tillåter också att PDF-filen innehåller lager.

Högkvalitetsutskrift – High Quality Print

Den här förinställningen ska du välja om du vill göra utskrifter i hög kvalitet på en vanlig skrivare. Färg- och gråskalebilder blir nedsamplade till 300 ppi, men färgerna bevaras från dokumentet. De konverteras alltså inte till en annan färgrymd. Genomskinlighet bevaras också om du väljer Högkvalitetsutskrift som PDF-förinställning.

Tryckkvalitet – Press quality

Du kan använda Tryckkvalitet om du ska använda PDF:en för att trycka dokumentet på ett tryckeri i hög kvalitet. PDF:en kommer att vara kompatibel med Acrobat 5 och genomskinlighet kommer inte att förenklas. Så du måste försäkra dig om att tryckeriet kan ta hand om en PDF med levande genomskinlighet. Färg- och gråskalebilder blir nedsamplade till 300 ppi, vilket är standard inom professionell tryckproduktion. Alla RGB-bilder omvandlas till CMYK, medan CMYK-färger lämnas oförändrade.

pdf-x PDF-förinställningPDF-X – en standard för pdf:er

Det är nästan 25 år sedan PDF introducerades av Adobe och det har förenklat materialhanteringen mellan tryckerier och deras kunder. Men om den som producerar pdf:en gör på fel sätt kan det istället försvåra arbetet med trycksaken. Därför har Adobe tillsammans med industrin tagit fram standarden PDF-X. De flesta tryckerier vill att du följer den standarden istället för att använda en pdf-förinställning som Tryckkvalitet.

Standardserien PDF/X eliminerar onödiga fel och ger hela produktionskedjan möjlighet att hantera ett pdf-dokument på rätt sätt. De olika standarderna i PDF-X utesluter de funktioner som är irrelevanta för tryck och kräver istället mer av de inställningar som verkligen behövs, som de för färgrymder och typsnitt. Det gör att tryckerier och kunder mer kan lita på att slutresultatet blir det tänkta. Att utgå från en standard som PDF-X gör arbetet enklare för alla parter.

PDF-X 1a

Det här är den enklaste formen av PDF-X. RGB-bilder konverteras till CMYK, men CMYK-färger och dekorfärger som Pantone bevaras som dom är. Färg- och gråskalebilder blir nedsamplade till 300 ppi , precis som med tryckkvalitet. PDF-kompabiliteten sätts till Acrobat 4 vilket betyder att all genomskinlighet förenklas. Om du väljer PDF X 1-a ska du därför gå in under Avancerat och försäkra dig om att Förenkling är inställd på Hög upplösning så att kvaliteten blir så bra som möjligt. Om du ska skicka en PDF till tryck och inte riktigt vet vilka inställningar du ska använda är PDF X 1-a ett bra val då du får en tryckfärdig PDF som tryckeriet kan använda på en gång.

Om du tittar väldigt noga så ser du att det finns två olika PDF X 1-a-inställningar. Den ena heter PDF X 1-a 2001 och den andra heter PDF X 1-a 2003. Skillnaden mellan de båda är att den första baserar sig på Acrobat version 1.3 och den andra på Acrobat version 1.4. De båda versionerna är i princip identiska och orsaken att den senare kom till var att vissa program och applikationer inte stödjer den tidigare. Har du båda att välja mellan spelar det egentligen ingen roll vilken du väljer.

PDF X-3

Den här förinställningen är väldigt lik PDF X-1 med skillnaden att det finns stöd för RGB-bilder och färghantering. Välj PDF-X 3 om du vet att tryckeriet själva vill färghantera dokumentet för den specifika tryckmiljön.

PDF/X-4

Vill du bibehålla genomskinlighet i pdf:en ska du välja PDF/X-4. Kompabiliteten är Acrobat 7 (PDF 1.6), använder hög upplösning på bilder, kan hantera arbetsflöden som inte är CMYK, alltså gråskala, RGB, Lab och dekorfärger. Den största fördelen med PDF/X-4 är att den kan utnyttja förmågan att hantera färg och genomskinlighet så sent som möjligt i rippningen.

Som sammanfattning kan man säga att tryckeriet bestämmer vilken förinställning du ska använda. Många tryckerier har också gjort egna förinställningar som du kan läsa in i InDesign. De brukar utgå från någon av PDF X-4-inställningarna, men med några egna specialinställningar tillagda. Kontrollera alltid med tryckeriet om de har någon egen pdf-förinställning de vill att du ska använda eller om du själva kan spara med någon av programmens egna förinställningar. Ibland kan det vara svårt att få information från tryckeriet och då kan förhoppningsvis den här guiden vara till hjälp för vad du kan välja.

>> Vill du veta mer om PDF-formatet (eng) ?

Lär dig spara PDF:er på rätt sätt på vår kurs InDesign Grund


Vill du lära dig mer om Adobe Acrobat och pdf:er?

Vi har kurser i Acrobat DC både på distans och i klassrum

>> Adobe Acrobat Grund distanskurs

>> Adobe Acrobat Grund klassrumskurs