Det finns två sätt att göra en PDF av ett dokument du skapat i InDesign. Du kan välja Exportera från menyn Arkiv eller så kan du kan använda Adobe Acrobat Distiller. Frågar du mig vilket sätt som är det bästa, svarar jag 100 gånger av 100 att export direkt från InDesign är det överlägset bästa sättet. Men ibland stöter jag ändå på en och annan som tycker annorlunda. Man är fullständigt övertygad att Acrobat Distiller är den bästa metoden. Så jag tänkte att jag skulle lägga fram mina argument varför export är bättre än Distillern. Det kanske hjälper dig med argument nästa gång du stöter på någon som hävdar motsatsen.

Distillern var enda sättet

Att göra pdf:er med Distiller-metoden kommer från mitten av 1990-talet. Då var det det enda riktigt fungerande sättet att göra en PDF-fil. Det var inte komplicerat utan det man gjorde var att från dialogrutan Skriv ut valde man att skriva ut en Postscript-fil som sparades som fil på datorn. Sen tog man den filen och körde den i Acrobat Distiller som följde med Acrobat Professional. Och ut i slutändan kom en tryckfärdig PDF.

De som förordar DIstiller-metoden brukar framhålla en stor fördel. Om du kan skriva ut ett ps-dokument (postscript) och sedan destillera den i Acrobat Distiller. Då vet man säkert att det kommer att skapas en PDF som tryckeriet framgångsrikt kan skriva ut. Men vad man då glömmer bort är att du kan lika framgångsrikt kan skapa pdf:er direkt från InDesign, Illustrator eller Photoshop genom att exportera direkt.

Eftersom det är en process i två steg att använda Distillern tar det givetvis längre tid än att exportera direkt från något av programmen. Men ibland är tid inte riktigt ett gångbart argument för att göra på det ena eller det andra sättet. Kvalitet är istället det vi hela tiden strävar efter. Så låt oss titta på skillnaderna mellan de två olika metoderna rent kvalitetsmässigt.

Nackdelar med Acrobat Distiller

I en pdf skapad i Acrobat Distiller kan du inte behålla lager. Du kan inte heller spara interaktiva element eller hyperlänkar. Om du har taggat ditt dokument behålls inte filstrukturen. Det kan skapa problem om du vill göra något annat med din pdf än att skriva ut. Det är också praktiskt taget omöjligt att färghantera. Det går inte heller att bevara genomskinlighet i en pdf skapad i Acrobat Distiller. Dessutom kan Distiller-programmet ha ett lite rörigt gränssnitt för den som inte använder det så ofta.

Sammanfattning Export eller Distiller

Men trots argumenten ovan stöter man ändå på en och annan som förordar Distiller-metoden. Det vanligaste är att de har gjort på det sättet i ett eller ett par inte tänker ändra på det nu. Förklara för dom att man inte alltid kan vara kvar i det förflutna. Utvecklingen går framåt, även produktionen av pdf:er. Vi har lämnat 1900-talet, så att exportera dina PDF-filer direkt från InDesign, Illustrator eller Photoshop är snabbare, pålitligare och dina PDF-filer är mer robusta och flexibla för de många arbetsflöden och ändamål som vi alla måste hantera idag.

Vill du lära dig mer om hur du sparar pdf:er i InDesign?


Vill du lära dig mer om Adobe Acrobat och pdf:er?

Vi har kurser i Acrobat DC både på distans och i klassrum

>> Adobe Acrobat Grund distanskurs

> Adobe Acrobat Grund klassrumskurs


Vill du lära dig mer om InDesign?

Lär dig göra proffsiga trycksaker med InDesign på våra distanskurser och klassrumskurser

Distanskurser >> InDesign GrundInDesign FortsättningInDesign Grund + Fortsättning

Klassrumskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning