Välj en sida

Om du använder ett utökat tangentbord med den numeriska delen tror du kanske att tangenterna på det numeriska tangentbordet enbart är dubbletter. Men i vissa applikationer/program fungerar de annorlunda än de på huvudtangentbordet, särskilt Enter-tangenten.

Om du tycker om att öka din produktivitet med tangentbordsgenvägar, kan du dra fördel av att lära dig hur de olika Enter-tangenterna fungerar. Och även om bärbara datorer och andra kompakta tangentbord saknar ett numeriskt tangentbord kan de ändå ha en annan, dold plats för funktionen som normalt sett hör hemma på den numeriska delens Enter-tangent.

Enter-tangenten

Retur och Enter på ett Mac-tangentbord.

Enter-tangenten

På ett Windows-tangentbord är båda märkta med Enter.

Enter-tangenterna är inte identiska tvillingar

Först ska vi reda ut skillnaderna mellan Mac och Windows. Windows-datorer har en Enter-tangent på huvudtangentbordet och en på det numeriska tangentbordet. På en Mac hittar vi bara Enter-tangenten på den numeriska delen. På huvudtangentbordet heter den tangenten istället Retur. Så när jag skriver om Enter-tangenten på huvudtangentbordet menar jag också Retur-tangenten på Mac-datorer. Bara så att vi inte förvirrar oss i uttrycken.

Skillnaden mellan Retur och Enter-tangenterna

Som de flesta känner till kan man använda Enter-tangenten istället för att klicka på knappen i en dialogruta, t.ex. OK-knappen.

Men när du skriver text i vissa dialogrutor skapar du en ny rad om du trycker på Enter-tangenten på huvudtangentbordet istället för att godkänna inmatningen i dialogrutan. Vill du godkänna dialogrutan trycker du vanligtvis istället ner Enter-tangenten på det numeriska tangentbodet.

Retur och Enter-tangenterna har olika funktioner för textinmatning i InDesign

När du skriver in text i en dialogruta i InDesign skapas nya textrader genom att du trycker på Retur / Enter-tangenten på huvudtangentbordet. För att använda OK-knappen trycker du på sifferknappens Enter-tangent.

Enter-tangenten i InDesign

Adobe InDesign använder också de två Enter-tangenterna annorlunda när du redigerar text i en textram inne på en sida. Det normala är att du skapar ett nytt stycke genom att trycka på Enter-tangenten, men bara på huvudtangentbordet. Om du trycker på Enter-tangenten på det numeriska tangentbordet skapar du istället en kolumnbrytning.

Du hittar ett liknande exempel i Adobe Photoshop. När du redigerar ett textlager skapar du ett nytt stycke genom att trycka på huvudtangentbordets Enter-tangent. Om du trycker på den numeriska knappsatsens Enter-tangent godkänner du textredigeringen.

Enter-tangenten
När du redigerar text i Photoshop skapar huvudtangentets Retur / Enter-tangent en punktbrytning (grön), men numeriskt tangentbordets Enter-tangent gäller texten ändras som om du hade klickat på kryssrutan i alternativfältet (cyan).

Du hittar liknande exempel i andra program. I Adobe After Effects trycker du på huvudtangentbordets Enter-tangent om du vill välja ett markerat objekt medan det numeriska tangentbordets Enter-tangent öppnar ett valt objekt.

Inte bara Enter-tangenten

Det är inte bara Enter-tangenten som skiljer sig åt mellan huvudtangentbordet och den numeriska delen. I InDesign är exempelvis siffrorna på den numeriska delen lediga så att de kan användas till kortkommandon. Motsvarande siffror på huvudtangentbordet används redan till en rad kortkommandon.

I After Effects använder du siffrorna på den numeriska delen till att arbeta med markören i kompositionen och med det numeriska tangentbordets 0 och . startar du förhandsvisningen av video och ljud

numeriskt tangentbordOm din dator inte har en numerisk del. Kan du då köpa till en extra numerisk del och koppla till den genom USB-ingången och använda de funktioner som normalt är kopplade till den numeriska delen? Svaret är nja. Ibland går det, ibland inte. När jag testade i InDesign kunde jag skapa kolumnbrytningar med det extra numeriska tangentbordet, men det gick inte att programmera in kortkommandon till de externa tangenterna.

Det finns också en del ”gömda” tangenter

Om du tänker att du ändå inte har ett tangentbord med numerisk del. Har du då slösat bort några minuter av ditt liv genom att läsa den här texten? Kanske inte. Många tangentbord på bärbara datorer eller kompakta tangentbord har funktionsknappar som kan ge dig de funktioner du normalt får på det numeriska tangentbordet.

På en Mac kan du t.ex. trycka ner Fn och Return samtidigt och då få samma funktion som om du tryckt på Enter-tangenten på ett numeriskt tangentbord.

Fn-knappen kan aktivera fler funktioner. Du kan till exempel använda Sida upp, Sida ner, Hem och End-tangenten för att skrolla och navigera i många av Adobes program. Det kan hjälpa dig att förflytta dig i inzoomade bilder i Photoshop och Lightroom.

På en Mac kan också Fn + Backsteg fungera som en Radera text framåt-knapp, vilket kan vara praktiskt om man redigerar text.

Många av de gömda tangentbordsfunktionerna fungerar också i Windows. Men du måste kontrollera hur funktionerna har implementerats på din dator. Olika datortillverkare har olika lösningar för hur tangentbordet fungerar. Många tangentbord har symboler som visar vilka andra funktioner en tangent kan ha.

Enter-tangenten Windows tangentbord

Utforska ditt tangentbord

Om du ofta använder kortkommandon för att arbeta snabbare och mer effektivt kan du, genom att ta en närmare titt på hjälpsidorna för kortkommandon i dina favoritprogram, se om du har tillgång till en rad praktiska funktioner du kanske inte kände till på det numeriska tangentbordet. Du kanske upptäcker att ditt favoritprogram har fler kort i rockärmen än vad du kände till för tangenter som Enter, Alt, Shift och Fn.Vill du lära dig mer om InDesign?

Lär dig göra proffsiga trycksaker med InDesign på våra distanskurser och klassrumskurser

Distanskurser >> InDesign GrundInDesign FortsättningInDesign Grund + Fortsättning

Klassrumskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning