Välj en sida

När vi skriver en text behöver vi dela upp texten i lagom långa stycken. På så sätt kan man läsa ett stycke, stanna av och tänka, vila hjärnan och sen gå vidare till nästa stycke. För att läsaren ska se att det kommer ett nytt stycke måste vi visa det på något sätt i texten. Det gör vi med det som kallas för styckebrytningar. Man kan visa nytt stycke på flera olika sätt. Även om det som kallas för Vänster indrag på första raden är det vanligaste sättet finns det alternativa sätt. Kanske kan ibland något av alternativen vara ett bättre val för att förbättra en text och den allmänna layouten?

Vänster indrag på första raden

styckebrytningar med indrag på första raden

Inställning för indrag på första raden i InDesign

Det vanligaste sättet att visa styckebrytningar är Vänster indrag på första raden. Indrag på första raden betyder att texten på styckets första rad börjar lite längre in än raderna i resten av stycket. Hur stort indraget ska vara beror lite på spaltbredden. Ett vanligt använt mått är att indraget är lika stort som textens storlek. Man kan också använda måttet en fjärdedels blanksteg som i realiteten är samma sak.

När man ska ställa in indraget använder man styckeinställningen Vänster indrag på första raden. Vi hittar den inställningen både i InDesign, Illustrator och Photoshop. Ett vanligt fel är att man använder mellanslagstangenten. Ibland använder man också felaktigt tabb-tangenten, men det kan också bli väldigt konstiga mått beroende på hur tabb-inställningarna matchar textens storlek. Så snälla, använd styckeinställningen Vänster indrag på första raden och ingenting annat.

indrag på första raden

När vi ställer in att indraget ska vara lika stort som textens storlek märker man att textens storlek mäts i punkter (pkt) och indraget i mm. Det gör inget för matar vi in ett mått i punkter räknas det om till hur stort indraget blir i mm. Glöm dock inte att skriva in måttenheten pkt.
Man brukar inte heller göra något indrag på första stycket efter en mellanrubrik. Indrag på första raden gör vi bara på stycken med brödtext som har ett annat stycke brödtext före. Det finns ingen anledning att visa att det kommer ett nytt stycke om det inte föregås av ett likadant stycke text.

Både InDesign, Illustrator och Photoshop har alternativet Vänster indrag på första raden. Du hittar inställningen i kontrollpanelen eller i panelen Styckeformat/Stycke där du kan skapa en regel för styckebrytningar.

Styckebrytningar med Hängande indrag

styckebrytning med hängande indrag

Styckebrytningar med hängande indrag i InDesign

Den här tekniken är den motsatta till Vänster indrag på första raden. Man kan kanske skämtsamt kalla den för Vänster utdrag på första raden. Men det man egentligen gör är att man gör ett indrag på hela stycket och sen undantar det indraget från den första raden. Det kan vara ett riktigt snyggt sätt att visa ett nytt stycke i ett magasin, broschyr eller årsredovisning.

En nackdel med hängande indrag är att texten får mindre plats. Men annars är ett hängande indrag ett kreativt sätt att visa på ett nytt stycke eller nya sektioner i en text.

styckebrytningar med hängande indrag

Ornament

Ett annat mer dekorativt sätt att visa på nytt stycke istället för indrag är att använda ornament av olika slag. Du kan göra det här på två olika sätt. Du kan lägga in ornament mellan två stycken som ett eget separat stycke eller som en inledande del av ett styckeformat. Vilket sätt man än väljer är storleken och utseendet samt avståndet till ornamentet viktigt för att resultatet ska se bra ut för ögat. Och det måste inte vara ett ornament, utan man kan använda någon annan sorts grafiksymbol eller kanske en enkel bild?

ornament

Stycketecken

Ibland har man riktigt ont om plats. Man kan kanske inte använda mer mellanrum på papperet eller en mindre textstorlek. Då kan man visa på nytt stycke genom att sätta ett stycketecken i texten. Kanske inte den snyggaste lösningen, men fungerar i nödfall.

stycketecken

Avstånd före/efter

styckebrytningar med avstånd före

Många tycker att det snyggaste sättet att dela upp stycken är att lägga in ett avstånd mellan dom. Det är också det mest tydliga sättet att visa att det kommer ett nytt stycke. Den här metoden används ofta i kortare texter, annonser, manualer och på webben. Ett mellanrum mellan stycken ökar textens läsbarhet. Tänk på att det här sättet att separera stycken normalt sett inte används i trycksaker som magasin, tidningar, då mellanrummen anses störa textflödet i längre texter.

Gå igenom de olika alternativen för att dela upp stycken när du arbetar med. Låt din kreativitet och ett gott omdöme styra ditt val. Se till att den metod du väljer är lämplig för innehållet och den övergripande designen.

styckebrytningar med avstånd före

Vill du lära dig mer om styckebrytningar?


Vill du lära dig mer om InDesign och styckebrytningar?

Lär dig göra proffsiga trycksaker med InDesign på våra distanskurser och klassrumskurser

Distanskurser >> InDesign GrundInDesign FortsättningInDesign Grund + Fortsättning

Klassrumskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning

Vill du skaffa dig Adobe Indesign kan du göra det på Adobes hemsida