Distansskolan.se

Hej !

Här hittar du dina kurser, fakturor och kvitton samt inställningar för ditt konto.

Januari

Snö och is är här
Vinterlandskapet är grått
Men bakom dimman finns
Andra färger som väntar

Nyår är firat
Mål och drömmar är satta
Nu är det dags för vila
Och för att ladda batterierna

Januari är en månad
För eftertanke och reflektion
En tid för att förbereda sig
För det nya året som väntar