En vanlig missuppfattning är att pdf:er inte är bra för sökmotoroptimeringen av en webbplats. Och även fast vanlig HTML alltid är att föredra framför innehåll i en PDF, kan PDF:er ändå göras sökmotorvänliga. Dels har det hänt en hel del med vad sökmotorer kan indexera på en sida, men den största anledningen till att många fortfarande är negativa pdf:er på webbplatser är att många inte vet hur man ska få till en sökmotoroptimerad pdf.

Sökmotoroptimerad pdf – steg för steg

För att få till en sökmotoroptimerad pdf börjar du i pdf:ens inställningar som du hittar under Arkiv >> Egenskaper

sökmotoroptimerad pdf

Dokumentegenskaperna är uppdelade i sex flikar. För sökmotoroptimeringen skull koncentrerar vi oss på fliken Beskrivning. I Acrobat kan dokumentet ha ett filnamn och en annan titel. När du skapar en sökmotoroptimerad pdf är titeln viktigast. Ge dokumentet en beskrivande titel som verkligen berättar vad dokumentet handlar om. Och även om filnamnet inte är riktigt lika viktigt som titeln är det ingen mening att ha ett helt obegripligt filnamn så ge även dokumentet ett vettig och beskrivande filnamn.

Fyll också i författare, det kan ju vara hemsidans namn om man inte vill sätta en enskild användare som författare. Och sen fyller du i ett beskrivande ämne och de sökord som är relevanta för innehållet i dokumentet.

sökmotoroptimerad pdf

Gör texten sökbar

När du är klar med Egenskaper går du vidare för att göra textens dokument sökbar. På så sätt kan sökmotorerna läsa texten i pdf:en och indexera den. Det gör du med verktyget Förbättra skanningar. Där väljer du Identifiera text >> I den här filen och klickar på knappen Identifiera text. Se till att språket står inställt på svenska, eller till det språk som finns i texten.

sökmotoroptimerad pdf

Öka dokumentets tillgänglighet

Om texten inte är taggad väljer du verktyget Tillgänglighet. Acrobat analyserar innehållet i PDF-filen för att tolka de enskilda sidelementen, deras hierarkiska struktur samt avsedd läsordning. Därefter byggs ett taggträd som avspeglar denna information. Programmet skapar också taggar för eventuella länkar, korsreferenser och bokmärken som du lägger till i dokumentet i Acrobat. När taggningen är klar kan du se en identifieringsrapport i den vänstra spalten.

sökmotoroptimerad pdf

Om ditt dokument innehåller bilder klickar du på funktionen Ange alternativ text. Precis som på en vanlig hemsida bör alla bilder ha en beskrivande alternativ text som t.ex. synskadade kan ha nytta av då skärmläsare läser upp den alternativa texten för en bild.

Spara som sökmotoroptimerad pdf

När du är klar ska du spara dokumentet. Gå till Arkiv >> Spara som annan och välj alternativet Minskad PDF-storlek. I dialogrutan som kommer upp väljer du Acrobat 10 eller senare som kompabilitet.

sökmotoroptimerad pdf

Och innan du sparar dokumentet kan du ge det ett beskrivande och meningsfullt namn och sen klicka på Spara.

Annars gäller vanliga regler för SEO även i PDF-dokument. Du ska försöka arbeta med nyckelord och använda dom inne i texten, optimera bilder och se till att de har alt-text och sist men inte minst. Skapa ett attraktivt och läsvärt dokument. Som till all SEO – Innehållet är kung.

Därför är det dags att avliva myten om att pdf:er är värdelösa för SEO. Det har hänt en hel del med hur sökmotorer kan analysera innehåll på en webbplats idag. Om du följer de steg som är beskrivna i den här texten går det att skapa en sökmotoroptimerad pdf.


Vill du lära dig mer om Adobe Acrobat och pdf:er?

Vi har kurser i Acrobat DC både på distans och i klassrum

>> Adobe Acrobat Grund distanskurs

>> Adobe Acrobat Grund klassrumskurs