Innan du börjar

Välkommen till WordPress. Innan vi sätter igång så behöver vi information för databasen. Du behöver ha följande uppgifter innan du fortsätter.

  1. Databasens namn
  2. Användarnamn för databas
  3. Lösenord för databas
  4. Databasserver
  5. Tabellprefix (om du vill köra mer än en WordPress-installation i samma databas)

Vi kommer att använda denna information för att skapa filen wp-config.php. Oroa dig inte om filen av någon anledning inte går att skapa automatiskt. Det enda som sker är att fylla i databasuppgifterna i en konfigurationsfil. Du kan helt enkelt öppna filen wp-config-sample.php i valfri textredigerare, fylla i dina uppgifter och spara den som wp-config.php. Behöver du mer hjälp? Vi har den.

Det allra troligaste är att detta har tillhandahållits av ditt webbhotell. Om du saknar denna information behöver du kontakta ditt webbhotell innan du fortsätter. Om du är redo …

Då kör vi!