Distansskolan.se

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till WordPress Grund

Du klickar in i kurslistan nedan för att komma in i kursläget.

Efter att du genomfört hela kursen kommer du att kunna skriva ut ditt diplom.

Hej !

Kursen följer en röd tråd så det är bra att du klickar uppifrån och ner men du kan hoppa fram och tillbaka om du vill. Du har tillträde till kursen i 12 månader.

Har du frågor kan du alltid maila till mig: Richard Stenlund,  richard@distansskolan.se